Wprowadzenie

 • Przeczytaj przed rozpoczęciem robienia zdjęć

  Aby uniknąć problemów i wypadków podczas fotografowania, najpierw przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i Uwagi dotyczące obsługi. Uważnie przeczytaj także Zaawansowaną instrukcję obsługi, aby upewnić się, że prawidłowo korzystasz z aparatu.

 • Zrób kilka zdjęć próbnych i zapoznaj się z zasadami odpowiedzialności za produkt

  Po zrobieniu zdjęcia odtwórz obrazy i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Jeśli aparat lub karta pamięci są uszkodzone i zdjęć nie można nagrać ani przesłać do komputera, firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody.

 • Prawa autorskie

  Nieautoryzowane publiczne wykorzystanie zdjęć wykonanych aparatem, na których znajdują się obiekty chronione prawem autorskim, może być zabronione przepisami prawa. Należy również pamiętać, że podczas niektórych występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz robienia zdjęć nawet do użytku prywatnego.

 • Wersja oprogramowania

  Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe, pobierając jego najnowszą wersję z witryny internetowej firmy Canon. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego spowoduje automatyczne wyłączenie aparatu.

Podłączanie innych urządzeń

Podłączając aparat do komputera lub innego urządzenia, należy korzystać z dołączonego kabla interfejsu lub kabla firmy Canon.