Odtwarzanie filmów

 1. Przełącz na odtwarzanie.

  • Wybierz [Tryb odtwarzania: Odtwórz].
 2. Wybierz film.

  • Naciśnij Migawka lub Nagrywanie filmów, aby wybrać film do odtworzenia.
  • Obrazy, w których lewym górnym rogu widoczna jest ikona Przycisk ustawianiaPliki filmu, to filmy.
 3. Naciśnij przycisk SET.

 4. Naciśnij przycisk SET, aby odtworzyć film.

  • Film zacznie się odtwarzać.
  • Możesz wstrzymać odtwarzanie i wyświetlić panel odtwarzania filmu, naciskając przycisk SET. Naciśnij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Panel odtwarzania filmów

Element menu Czynności związane z odtwarzaniem
Tryb odtwarzania Tryb odtwarzania Każde naciśnięcie przycisku SET przełącza między odtwarzaniem a wstrzymywaniem odtwarzania.
Przeskocz do tyłu Przeskocz do tyłu Przeskakuje do tyłu o ok. 4 sek. po każdym naciśnięciu przycisku SET.
Poprzednia klatka Poprzednia klatka Wyświetla poprzednią klatkę po każdym naciśnięciu przycisku SET. Przytrzymanie przycisku SET powoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Następna klatka Następna klatka Odtwarza film klatka po klatce po każdym naciśnięciu przycisku SET. Przytrzymanie przycisku SET powoduje przewinięcie filmu do przodu.
Przeskocz do przodu Przeskocz do przodu Przeskakuje do przodu o ok. 4 sek. po każdym naciśnięciu przycisku SET.
określona pozycja Pozycja odtwarzania.
mm' ss" Czas odtwarzania z minutami (oznaczonymi jako '), a następnie sekundami (").
MENUPowrót Naciśnij przycisk MENU, aby wrócić do odtwarzania zdjęć.

Przestroga

 • Odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest zbyt niska lub pliki filmu mają uszkodzone klatki.
 • Wysoka temperatura wewnętrzna aparatu może uniemożliwić odtwarzanie filmu. Odtwarzanie filmu może również zostać zatrzymane, jeśli aparat nagrzeje się w trakcie tej czynności.
 • Podczas odtwarzania na tym aparacie dźwięk nie jest emitowany. Aby oglądać filmy z dźwiękiem, należy użyć urządzenia do odtwarzania filmów.