Ekran informacyjny

Ekran fotografowania

 1. (1) Punkt AF
 2. (2) Ogniskowa
 3. (3) Metoda AF
 4. (4) Wartość kompensacji ekspozycji
 5. (5) Trwa nagrywanie filmu
 6. (6) Ostrzeżenie dotyczące temperatury
 7. (7) Ograniczenia dotyczące nagrywania filmów
 1. (8) Funkcje Wi-Fi
 2. (9) Moc sygnału Wi-Fi
 3. (10) Dostępny czas nagrywania filmu/Czas, jaki upłynął od początku nagrywania
 4. (11) Poziom naładowania baterii
 5. (12) Dostępna liczba zdjęć
 6. (13) Funkcja Bluetooth

Ekran odtwarzania

 1. (1) Odtwarzanie filmów
 2. (2) Liczba odtworzeń/Całkowita liczba zarejestrowanych obrazów
 3. (3) Poziom naładowania baterii
 1. (4) Ikona powrotu
 2. (5) Czas nagrywania filmów
 3. (6) Wartość kompensacji ekspozycji

Przestroga

 • Jeśli zdjęcie zostało zrobione innym aparatem, niektóre informacje mogą nie być wyświetlane.
 • Odtwarzanie zdjęć wykonanych tym aparatem na innych aparatach może nie być możliwe.