Instrukcje

  • Do aparatu dołączona jest instrukcja obsługi, która opisuje funkcje aparatu i zawiera informacje dotyczące jego włączania.

  • Zaawansowana instrukcja obsługi

    Pełne instrukcje znajdują się w tej zaawansowanej instrukcji obsługi.

    Najnowszą zaawansowaną instrukcję obsługi można znaleźć w następującej witrynie internetowej.

    https://cam.start.canon/C008/