Wkładanie/wyjmowanie kart

Przestroga

 • Karty pamięci inne niż microSD/microSDHC/microSDXC nie są obsługiwane.

Uwaga

 • Liczba dostępnych zdjęć różni się w zależności od wolnego miejsca na karcie.
 • W przypadku odpadnięcia pokrywy karty/złącza należy założyć ją ponownie, tak jak pokazano poniżej.

Wkładanie

 1. Otwórz pokrywę.

  • Po otwarciu pokrywy karty/złącza odwróć ją w prawo.
 2. Włóż kartę.

  • Włóż kartę etykietą skierowaną do siebie. Niewłaściwe włożenie kart może spowodować uszkodzenie aparatu.
 3. Zamknij pokrywę.

Wyjmowanie

 1. Otwórz pokrywę.

  • Wyłącz aparat ().
  • Po upewnieniu się, że kontrolka jest wyłączona, otwórz pokrywę i odwróć ją w prawo.
 2. Wyjmij kartę.

  • Naciśnij kartę, aby ją wysunąć.
  • Wyciągnij kartę prosto, a następnie zamknij pokrywę.

Przestroga

 • Zapalona kontrolka sygnalizuje, że aparat zapisuje, odczytuje, kasuje lub przesyła dane na kartę. W tym czasie nie należy otwierać pokrywy karty/złącza. Aby uniknąć uszkodzenia danych obrazu i uszkodzenia karty lub aparatu, nie należy wykonywać żadnej z poniższych czynności, gdy kontrolka się świeci.

  • Wyjmowanie karty
  • Potrząsanie lub uderzanie aparatem
 • Jeśli w wizjerze pojawi się komunikat o błędzie dotyczący karty, należy wyjąć kartę i włożyć ją ponownie. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć innej karty.

  Jeśli to możliwe, należy przenieść wszystkie obrazy z karty do komputera, a następnie sformatować kartę za pomocą aparatu (). Może to przywrócić normalne działanie karty.