Robienie zdjęć

 1. Ustaw ostrość na obiekcie.

  • Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Gdy obiekt jest ostry, pojawia się zielona ramka.
  • Żółta ramka jest wyświetlana, gdy aparat nie może ustawić ostrości na obiektach.
 2. Zrób zdjęcie.

  • Naciśnij spust migawki do końca.
  • Aby przejrzeć swoje zdjęcia, użyj menu [Tryb odtwarzania: Odtwórz] ().