Kończenie połączeń lub ponowne łączenie

Kończenie połączeń

  1. Wybierz [Rozł., zak.].

  2. Wybierz [OK].

Ponowne łączenie

  1. Wybierz [Komunikacja bezprzewodowa: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Wybierz [SmartfonPodłącz do smartfona].

  3. Przygotuj smartfon.

    • Przygotuj smartfon, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
    • Jeśli ustawienia zostały zmienione w smartfonie, przywróć poprzednie ustawienia, aby umożliwić nawiązanie połączenia przez aparat.