Czynności, które można wykonać bezprzewodowo

  • Za pomocą smartfona można przeglądać zdjęcia w aparacie i zapisywać je w smartfonie.
  • Aparatem można sterować zdalne przy użyciu smartfona.
  • Można korzystać z funkcji GPS smartfona do dodawania znaczników geograficznych do zdjęć.