Rozwiązywanie problemów

Reagowanie na komunikaty o błędach

Wszystkie błędy wyświetlane w wizjerze należy rozwiązywać, korzystając z poniższych przykładów działań naprawczych.

11 12

11: Nie wykryto urządzeniadocelowego

 • Czy aplikacja Camera Connect działa?

  • Nawiąż połączenie za pomocą aplikacji Camera Connect ().

12: Nie wykryto urządzeniadocelowego

 • Czy smartfon jest włączony?

  • Włącz smartfon i poczekaj chwilę. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, wykonaj procedury w celu ponownego nawiązania połączenia.

Środki ostrożności dotyczące funkcji komunikacji

W przypadku wolniejszej transmisji danych, utraty połączeń, niestabilnego wyświetlania obrazu lub innych problemów podczas korzystania z funkcji komunikacyjnych, wypróbuj następujące działania naprawcze.

Jeśli szybkość transmisji bezprzewodowej sieci LAN obniży się z powodu zakłóceń wywoływanych przez następujące urządzenia elektroniczne, należy przestać z nich korzystać lub nawiązać połączenie z dala od nich.

 • W sieciach bezprzewodowych IEEE 802.11b/g/n aparat komunikuje się w paśmie 2,4 GHz. Z tego powodu szybkość transmisji bezprzewodowej sieci LAN może się zmniejszyć, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie częstotliwości.

Zabezpieczenia

Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane, mogą występować następujące problemy.

 • Monitorowanie transmisji

  Nieupoważnione osoby trzecie mogą monitorować bezprzewodową transmisję LAN i próbować przechwycić wysyłane dane.

 • Nieupoważniony dostęp do sieci

  Osoby trzecie mające złowrogie zamiary mogą uzyskać nieupoważniony dostęp do sieci użytkownika w celu kradzieży, modyfikacji lub niszczenia zawartych w niej informacji. Ponadto użytkownik może być narażony na inne rodzaje nieupoważnionego dostępu, np. kradzież tożsamości (podawanie się za inną osobę w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do informacji) lub ataki polegające na korzystaniu z nieupoważnionego dostępu do sieci użytkownika w celu infiltrowania innych systemów.

Zalecane jest korzystanie z systemów i funkcji umożliwiających zabezpieczenie sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego typu problemów.