Αυτό το εγχειρίδιο αφορά τη μηχανή PowerShot ZOOM με εγκατεστημένη την έκδοση firmware 1.1.0 ή νεότερη.