Χρήση της μηχανής ως μονοκυάλι

  1. Μεγέθυνση.

    • Κάθε πάτημα του πλήκτρου Ζουμ αλλάζει μεταξύ τριών επιπέδων ζουμ.
  2. Εστίαση στο θέμα.

    • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον για εστίαση.

Σημείωση

  • Η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα εάν παραμείνει αδρανής για τον καθορισμένο χρόνο [Ρύθμιση: Σκόπευτρο Off] ().