Εμπορικά σήματα και άδειες

Εμπορικά σήματα

  • Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
  • Το App Store και το macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
  • Το Google Play και το Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
  • Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.
  • Ο κωδικός QR είναι εμπορικό σήμα της Denso Wave Inc.
  • Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Canon Inc. διέπεται από άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
  • Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

About MPEG-4 Licensing

  • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
  • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Η σημείωση εμφανίζεται στα Αγγλικά όπως απαιτείται.

Αξεσουάρ

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ της Canon

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης όταν χρησιμοποιείται με γνήσια αξεσουάρ της Canon. Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση αυτού του προϊόντος με γνήσια αξεσουάρ.

Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό το προϊόν ή/και ατυχήματα όπως δυσλειτουργία, φωτιά κ.λπ. που προκλήθηκαν από την αστοχία μη γνήσιων αξεσουάρ Canon. Λάβετε υπόψη ότι οι επισκευές που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία μη γνήσιων αξεσουάρ δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση για επισκευές, αν και μπορείτε να ζητήσετε τέτοιες επισκευές με χρέωση.