Επαναφορά της μηχανής

Οι ρυθμίσεις της μηχανής για λειτουργίες λήψης και λειτουργίες μενού μπορούν να επαναφερθούν στις προεπιλογές τους.

  1. Επιλέξτε [Ρύθμιση: Διαγραφή όλων ρυθμ. μηχανής].

  2. Διαγράψτε τις ρυθμίσεις.

    • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.