Γλώσσα

  1. Επιλέξτε [Ρύθμιση: Γλώσσα].

    • Για να το ορίσετε αρχικά, επιλέξτε [Ρύθμιση: ΓλώσσαΓλώσσα].
  2. Ορίστε την επιθυμητή γλώσσα.

Σημείωση

  • Η γλώσσα ορίζεται στα Αγγλικά όταν θέτετε σε λειτουργία για πρώτη φορά.