Διαγραφή Eικόνων

Οι άχρηστες εικόνες για διαγραφή μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή ταυτόχρονα.

Προσοχή

 • Μόλις διαγραφεί μια εικόνα, δεν μπορεί να ανακτηθεί. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεστε πλέον την εικόνα πριν τη διαγράψετε.

Επιλογή ([Έλεγχος]) πολλών εικόνων για διαγραφή μαζί

Προσθέτοντας σημάδια ελέγχου στις εικόνες για διαγραφή, μπορείτε να διαγράψετε όλες αυτές τις εικόνες ταυτόχρονα.

 1. Επιλέξτε [Αναπαραγωγή: Διαγραφή εικ.].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή και διαγραφή εικόνων].

 3. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Πατήστε το πλήκτρο Κλείστρο ή Εγγραφή ταινιών για να επιλέξετε μια εικόνα για διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.
  • Για να επιλέξετε μια άλλη εικόνα για διαγραφή, επαναλάβετε το βήμα 3.
 4. Διαγράψτε τις εικόνες.

  • Πατήστε το πλήκτρο Μενού και, στη συνέχεια, πατήστε [ΟΚ].

Διαγραφή όλων των εικόνων σε μια κάρτα

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εικόνες σε μια κάρτα ταυτόχρονα.