Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή, ανατρέξτε πρώτα σε αυτόν τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν αυτός ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Canon.

Προβλήματα που σχετίζονται με την ισχύ

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μηχανής.

Η μηχανή δεν ενεργοποιείται ακόμη και όταν είναι αναμμένη.

 • Φόρτιση της μηχανής ().

Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει όταν η μηχανή είναι σβηστή.

 • Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη ή θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα, εάν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη ενώ εγγράφεται μια εικόνα στην κάρτα. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή εικόνας, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν διαρκεί πολύ.

 • Συνιστάται η χρήση της μηχανής όταν είναι πλήρως φορτισμένη ().
 • Οι ακόλουθες λειτουργίες μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τον αριθμό των διαθέσιμων λήψεων.

  • Εγγραφή ταινιών για μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Χρήση των λειτουργιών ασύρματης επικοινωνίας

Η μηχανή απενεργοποιείται από μόνη της.

 • Είναι ενεργοποιημένη μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ().

Προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη

Δεν είναι δυνατή η λήψη ή η εγγραφή εικόνων.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά ().
 • Εάν η κάρτα είναι γεμάτη, αντικαταστήστε τη ή διαγράψτε περιττές εικόνες για να δημιουργήσετε χώρο (, ).
 • Απενεργοποιήστε το Wi-Fi πριν από την εγγραφή ταινιών. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi.

Η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η εικόνα είναι εκτός εστίασης ή θαμπή.

 • Πατήστε απαλά το κουμπί κλείστρου για να αποφύγετε το κούνημα της μηχανής (, ).

Εμφανίζεται το [Περιορισμός εγγραφής ταινιών].

 • Το [Περιορισμός εγγραφής ταινιών] μπορεί να εμφανίζεται μετά από επαναλαμβανόμενη εγγραφή ταινίας ή εάν διατηρείτε τη μηχανή σε αναμονή για εγγραφή ταινιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η μηχανή σβήνει αυτόματα περίπου σε 3 λεπτά, εάν συνεχίσετε να εγγράφετε ταινίες ενώ εμφανίζεται το [Περιορισμός εγγραφής ταινιών]. Απενεργοποιήστε τη μηχανή όταν εμφανίζεται το [Περιορισμός εγγραφής ταινιών] και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Κατά την εγγραφή ταινιών, εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο Προειδοποίηση θερμοκρασίας κόκκινο.

 • Υποδεικνύει ότι η εσωτερική θερμοκρασία της μηχανής είναι υψηλή. Εμφάνιση του κόκκινου εικονιδίου [Προειδοποίηση θερμοκρασίας κόκκινο] υποδεικνύει ότι η εγγραφή ταινίας θα σταματήσει σύντομα αυτόματα.

Η εγγραφή ταινίας σταματά από μόνη της.

 • Εάν η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας είναι αργή, η εγγραφή ταινίας ενδέχεται να σταματήσει αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάρτες που μπορούν να εγγράψουν ταινίες, δείτε την ενότητα Κάρτες που μπορούν να εγγράψουν ταινίες. Για να μάθετε την ταχύτητα γραφής της κάρτας, ανατρέξτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας κ.λπ.
 • Μορφοποιήστε την κάρτα εάν η ταχύτητα γραφής ή ανάγνωσης φαίνεται αργή ().
 • Η εγγραφή ταινίας σταματά αυτόματα στα 9 λεπτά και 59 δευτ.

Τα τρεμοπαίγματα της εικόνας ή οι οριζόντιες ρίγες εμφανίζονται κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Τρεμόπαιγμα, οριζόντιες ρίγες (θόρυβος) ή ακανόνιστες εκθέσεις μπορεί να προκληθούν από φωτισμό φθορισμού, φωτισμό LED ή άλλες πηγές φωτός κατά την εγγραφή ταινίας. Επίσης, ενδέχεται να καταγράφονται αλλαγές στην έκθεση (φωτεινότητα) ή τον χρωματικό τόνο.

Το θέμα φαίνεται παραμορφωμένο κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Εάν μετακινήσετε τη μηχανή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (panning) ή τραβήξετε ένα κινούμενο θέμα, η εικόνα μπορεί να φαίνεται παραμορφωμένη.

Δεν μπορώ να τραβήξω φωτογραφίες κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Δεν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας. Σταματήστε την εγγραφή ταινιών πριν τραβήξετε φωτογραφίες.

Προβλήματα με ασύρματες λειτουργίες

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη με smartphone.

 • Χρησιμοποιήστε ένα smartphone συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth Έκδοση 4.2 ή μεταγενέστερη.
 • Ενεργοποιήστε το Bluetooth από την οθόνη ρυθμίσεων του smartphone.
 • Η ζεύξη με τη μηχανή δεν είναι δυνατή από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone. Εγκαταστήστε την ειδική εφαρμογή Camera Connect (δωρεάν) στο smartphone ().
 • Δεν είναι δυνατή η ζεύξη με smartphone που είχε πραγματοποιήσει ζεύξη προηγουμένως, εάν οι πληροφορίες ζεύξης που έχουν καταχωρηθεί για άλλη μηχανή παραμένουν στο smartphone. Εάν ναι, καταργήστε τις καταχωρημένες πληροφορίες ζεύξης της μηχανής από τις ρυθμίσεις Bluetooth στο smartphone και δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη ().

Δεν είναι δυνατές λειτουργίες όπως η λήψη και η αναπαραγωγή.

 • Με εδραιωμένη μια σύνδεση Wi-Fi, λειτουργίες όπως η λήψη και η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατές. Τερματίστε τη σύνδεση Wi-Fi και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία.

Δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση σε smartphone.

 • Η επανασύνδεση ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ακόμη και με την ίδια μηχανή και smartphone, εάν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις ή έχετε επιλέξει άλλες ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της μηχανής από τις ρυθμίσεις Wi-Fi στο smartphone και δημιουργήστε ξανά μια σύνδεση.
 • Ενδέχεται να μην εδραιωθεί σύνδεση εάν το Camera Connect εκτελείται κατά την επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε το Camera Connect για μια στιγμή και μετά κάντε επανεκκίνηση.

Προβλήματα λειτουργίας

Η λειτουργία της μηχανής είναι ακανόνιστη. Τα κουμπιά δεν αποκρίνονται.

 • Ενδέχεται να έχει προκύψει εσωτερικό σφάλμα. Σβήστε αναγκαστικά τη μηχανή κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα Μενού και Εγγραφή ταινιών μαζί για 8 δευτερόλεπτα. Περιμένετε λίγο πριν επανεκκινήσετε τη μηχανή πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

Προβλήματα οθόνης

Η ημερομηνία και η ώρα λήψης που εμφανίζονται είναι λανθασμένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη σωστή ημερομηνία και ώρα ().
 • Ελέγξτε τη ζώνη ώρας και τη θερινή ώρα ().

Προβλήματα αναπαραγωγής

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή φωτογραφιών και ταινιών.

 • Η μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαράγει εικόνες που έχουν ληφθεί με άλλη μηχανή.
 • Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από τη μηχανή ταινιών που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ταινιών μπορείτε να ακούσετε μηχανικούς ήχους ή λειτουργίες μηχανής.

 • Εάν εκτελείτε λειτουργίες μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών, το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής μπορεί επίσης να καταγράφει ήχους των λειτουργιών της μηχανής.

Η ταινία φαίνεται να παγώνει στιγμιαία.

 • Σημαντικές αλλαγές στην έκθεση κατά την εγγραφή ταινίας ενδέχεται να προκαλέσουν στιγμιαία διακοπή της εγγραφής έως ότου σταθεροποιηθεί η φωτεινότητα.