Προβολή εικόνων

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Επιλέξτε [Αναπαραγωγή: Αναπαραγωγή].
  • Εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που τραβήχτηκε ή αναπαράχθηκε.
 2. Αναζήτηση εικόνων.

  • Για προβολή εικόνων που ξεκινούν με την πιο πρόσφατη λήψη σας, πατήστε το πλήκτρο Κλείστρο.
  • Για την προβολή εικόνων που ξεκινούν με την πρώτη λήψη, πατήστε το πλήκτρο Εγγραφή ταινιών.
 3. Έξοδος από την αναπαραγωγή εικόνας.

  • Πατήστε το πλήκτρο Μενού για έξοδο από την αναπαραγωγή εικόνας.