Μέγεθος εγγραφής ταινίας

Ο ρυθμός καρέ μπορεί να ρυθμιστεί [Λήψη: Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

Μέγεθος εγγραφής ταινίας

Μέγεθος εικόνας

Μέγεθος εικόνας Αναλογίες
Full HD 1920×1080 16:9

Ρυθμός καρέ (fps: καρέ ανά δευτερόλεπτο)

 • [ 29,97 fps] 29,97 fps

  Για τις περιοχές που χρησιμοποιούν το σύστημα τηλεόρασης NTSC, όπως η Βόρεια Αμερική, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Μεξικό.

 • [25,00 fps] 25,00 fps

  Για τις περιοχές που χρησιμοποιούν το σύστημα τηλεόρασης PAL, όπως η Ευρώπη, η Ρωσία, η Κίνα και η Αυστραλία.

 • [23,98 fps] 23,98 fps

  Κυρίως για κινηματογραφικές ταινίες. Διαθέσιμο όταν [Ρύθμιση: Σύστημα βίντεο] έχει οριστεί σε [Για NTSC].

Κάρτες που μπορούν να εγγράψουν ταινίες

Δείτε την ενότητα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινιών) για λεπτομέρειες σχετικά με κάρτες που μπορούν να εγγράψουν σε κάθε επίπεδο ποιότητας εγγραφής ταινιών.

Δοκιμάστε κάρτες εγγράφοντας μερικές ταινίες για να βεβαιωθείτε ότι μπορούν να εγγράψουν σωστά.

Προσοχή

 • Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα αργής εγγραφής κατά την εγγραφή ταινιών, η ταινία ενδέχεται να μην εγγράφεται σωστά. Επίσης, εάν αναπαράγετε μια ταινία σε κάρτα με αργή ταχύτητα ανάγνωσης, η ταινία ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά.
 • Κατά την εγγραφή ταινιών, χρησιμοποιήστε κάρτες υψηλής απόδοσης με ταχύτητα εγγραφής αρκετά υψηλότερη από την ταχύτητα bit.
 • Όταν δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών σωστά, μορφοποιήστε την κάρτα και δοκιμάστε ξανά. Εάν η μορφοποίηση της κάρτας δεν επιλύσει το πρόβλημα, ανατρέξτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας κ.λπ.

Όριο χρόνου εγγραφής ταινιών

Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία είναι 9 λεπτά 59 δευτερόλεπτα. Μόλις φτάσετε τα 9 λεπτά 59 δευτερόλεπτα, η εγγραφή σταματά αυτόματα. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά την εγγραφή μιας ταινίας πατώντας το πλήκτρο Εγγραφή ταινιών (το οποίο εγγράφει την ταινία ως νέο αρχείο).