Επικοινωνία Camera Connect από smartphone

Εγκατάσταση του Camera Connect σε smartphone

Η ειδική εφαρμογή Camera Connect (δωρεάν) πρέπει να εγκατασταθεί στο smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Android ή το iOS.

 • Το Camera Connect μπορεί να εγκατασταθεί από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Play ή στο App Store από έναν κωδικό QR στο Εγχειρίδιο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη μηχανή.

Σημείωση

 • Για τις εκδόσεις λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζονται από το Camera Connect, ανατρέξτε στην τοποθεσία λήψης του Camera Connect.
 • Δείγματα οθονών και άλλες λεπτομέρειες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τα πραγματικά στοιχεία διεπαφής χρήστη μετά από ενημερώσεις υλικολογισμικού μηχανής ή ενημερώσεις στο Camera Connect, Android ή iOS.

Σύνδεση σε smartphone συμβατό με Bluetooth μέσω Wi-Fi

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της μηχανής και ενός smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth (εφεξής "Bluetooth") και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις εικόνες της μηχανής στο smartphone με το Camera Connect.

 • Βήματα στο smartphone (1)

  Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi από την οθόνη ρυθμίσεων smartphone. Λάβετε υπόψη σας ότι η ζεύξη με τη μηχανή δεν είναι δυνατή από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone.

 • Βήματα στη μηχανή (1)

  Για να επανασυνδεθείτε σε ένα smartphone με το οποίο έχετε συνδεθεί στο παρελθόν, μπορείτε απλώς να ενεργοποιήσετε τη μηχανή και να ξεκινήσετε το Camera Connect.

  1. Επιλέξτε [Ασύρματη επικοινωνία: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Επιλέξτε [SmartphoneΣύνδεση με smartphone].

  3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

  4. Πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.

   • Εγκαταστήστε το Camera Connect στο smartphone και επιλέξτε [ΟΚ].
  5. Επιλέξτε [Ζεύξη μέσω Bluetooth].

   • Για ζεύξη με διαφορετικό smartphone, επιλέξτε [ΟΚ] στην ακόλουθη οθόνη.
 • Βήματα στο smartphone (2)

  1. Ξεκινήστε την εφαρμογή Camera Connect.

  2. Πατήστε τη μηχανή για ζεύξη.

  3. Πατήστε [Pair/Ζεύξη] (μόνο για iOS).

 • Βήματα στη μηχανή (2)

  1. Επιλέξτε [ΟΚ].

 • Βήματα στο smartphone (3)

  1. Αφού εμφανιστεί το [Pairing complete/Η ζεύξη ολοκληρώθηκε], πατήστε [OK].

  2. Στο Camera Connect, πατήστε [Images on camera/Εικόνες στη μηχανή].

   • Πατήστε [Join/Συμμετοχή], όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα για επιβεβαίωση της σύνδεσης της μηχανής.
   • Οι εικόνες της μηχανής αναφέρονται στο smartphone όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi. Στη μηχανή, εμφανίζεται [Wi-Fi ενεργό].
  3. Επιλέξτε εικόνες και αποθηκεύστε τις στο smartphone.

  Προσοχή

  • Οι συνδέσεις Bluetooth καταναλώνουν ισχύ μπαταρίας μηχανής.

Λειτουργίες Camera Connect

 • Images on camera/Εικόνες στη μηχανή

  • Μπορείτε να περιηγηθείτε ή να διαγράψετε εικόνες.
  • Οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε smartphone.
 • Remote live view shooting/Απομακρυσμένη λήψη άμεσης προβολής

  • Επιτρέπει την απομακρυσμένη λήψη στατικών εικόνων καθώς βλέπετε μια ζωντανή εικόνα στο smartphone.
 • Location information/Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη μηχανή.
 • Camera settings/Ρυθμίσεις μηχανής

  • Οι ρυθμίσεις της μηχανής μπορούν να αλλάξουν.

Ακύρωση της ζεύξης

Ακύρωση ζεύξης με ένα smartphone ως εξής.

 1. Επιλέξτε [Ασύρματη επικοινωνία: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [SmartphoneΣύνδεση με smartphone].

 3. Επιλέξτε [Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης].

 4. Επιλέξτε το smartphone για να ακυρώσετε τη ζεύξη.

  • Τα smartphone που είναι σε ζεύξη με τη μηχανή φέρουν σήμανση [Bluetooth].
 5. Επιλέξτε [ΟΚ].

 6. Διαγράψτε τις πληροφορίες της μηχανής στο smartphone.

  • Στο μενού ρύθμισης Bluetooth στο smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες μηχανής που έχετε καταχωρήσει στο smartphone.

Wi-Fi Σύνδεση χωρίς χρήση Bluetooth

Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi σε smartphone χωρίς υποστήριξη Bluetooth ως εξής.

 • Βήματα στη μηχανή (1)

  1. Επιλέξτε [Ασύρματη επικοινωνία: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Επιλέξτε [SmartphoneΣύνδεση με smartphone].

  3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

  4. Πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.

   • Εγκαταστήστε το Camera Connect στο smartphone και επιλέξτε [ΟΚ].
  5. Επιλέξτε [Σύνδεση μέσω Wi-Fi].

  6. Ελέγξτε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης.

 • Βήματα στο smartphone

  1. Λειτουργήστε το smartphone για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi.

   • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi του smartphone και, στη συνέχεια, πατήστε το SSID (όνομα δικτύου) που επιλέξατε στο βήμα 6.
   • Για τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλεγεί στο βήμα 6.
  2. Ξεκινήστε το Camera Connect και πατήστε τη μηχανή για να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

   • Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε τη μηχανή για να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.
 • Βήματα στη μηχανή (2)

  1. Επιλέξτε [ΟΚ].

   • Στη μηχανή, εμφανίζεται [SmartphoneWi-Fi ενεργό].
   • Η κύρια οθόνη Camera Connect εμφανίζεται στο smartphone.

Γενικές προφυλάξεις στην επικοινωνία Camera Connect από smartphone

Προσοχή

 • Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi.
 • Σε απομακρυσμένη λήψη, η ταχύτητα AF μπορεί να γίνει πιο αργή.
 • Ανάλογα με την κατάσταση επικοινωνίας, η εμφάνιση εικόνας ή ο χρόνος απελευθέρωσης του κλείστρου μπορεί να καθυστερήσει.

Σημείωση

 • Με εδραιωμένη τη σύνδεση Wi-Fi, συνιστάται η απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας του smartphone.