Αναπαραγωγή

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή — αναπαραγωγή φωτογραφιών και ταινιών που τραβήχτηκαν — και εισάγει ρυθμίσεις μενού στην καρτέλα αναπαραγωγή ([Αναπαραγωγή]).

Προσοχή

  • Η κανονική εμφάνιση ή επιλογή σε αυτήν τη μηχανή ενδέχεται να μην είναι δυνατή για εικόνες που έχουν ληφθεί σε άλλες μηχανές ή εικόνες από αυτήν τη μηχανή που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή μετονομαστεί σε υπολογιστή.