Ασύρματες λειτουργίες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες επικοινωνίας για τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone ή tablet (εφεξής, συλλογικά αναφέρεται ως "smartphone") μέσω Wi-Fi και αποστολή εικόνων, έλεγχο της μηχανής από απόσταση ή εκτέλεση άλλων λειτουργιών.

Προσοχή

  • Μέσω Wi-Fi, αυτή η μηχανή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε smartphone.

Προσοχή

  • Σπουδαίο

  • Έχετε κατά νου ότι η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένες ρυθμίσεις δικτύου κατά τη χρήση της μηχανής. Επίσης, η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από χρήση της μηχανής.

    Λάβετε μέτρα ασφαλείας που θεωρείτε απαραίτητα όταν χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο, κατά την κρίση σας. Η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλες παραβιάσεις της ασφάλειας.