Εκκαθάριση ασύρματων ρυθμίσεων

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις των δυνατοτήτων δικτύου. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τις πληροφορίες από το να διαρρεύσουν, εάν δανείσετε τη μηχανή ή μεταβιβάσετε την ιδιοκτησία της.

  1. Επιλέξτε [Ασύρματη επικοινωνία: Εκκαθάριση ασύρματων ρυθμίσεων].

  2. Επιλέξτε [ΟΚ].

Προσοχή

  • Εάν έχετε πραγματοποιήσει ζεύξη της μηχανής με smartphone, στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης της μηχανής για τις οποίες επαναφέρατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας.