Εισαγωγή/αφαίρεση καρτών

Προσοχή

 • Δεν υποστηρίζεται η χρήση άλλων καρτών μνήμης εκτός από τις κάρτες microSD / microSDHC / microSDXC.

Σημείωση

 • Ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων ποικίλλει ανάλογα με τον ελεύθερο χώρο της κάρτας.
 • Επανασυνδέστε το καπάκι της κάρτας / τερματικού, όπως φαίνεται παρακάτω, εάν βγει.

Εισαγωγή

 1. Ανοίξτε το καπάκι.

  • Αφού ανοίξετε το καπάκι κάρτας / τερματικού, γυρίστε το προς τα δεξιά.
 2. Τοποθετήστε την κάρτα.

  • Τοποθετήστε την κάρτα με την ετικέτα στραμμένη προς εσάς. Η εισαγωγή καρτών με λάθος τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.
 3. Κλείστε το καπάκι.

Αφαίρεση

 1. Ανοίξτε το καπάκι.

  • Σβήστε τη μηχανή ().
  • Αφού βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή, ανοίξτε το καπάκι και γυρίστε το προς τα δεξιά.
 2. Αφαιρέστε την κάρτα.

  • Πατήστε την κάρτα για να την εξαγάγετε.
  • Τραβήξτε την κάρτα ευθεία προς τα έξω και μετά κλείστε το καπάκι.

Προσοχή

 • Μια αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η μηχανή γράφει, διαβάζει, διαγράφει ή μεταφέρει δεδομένα στην κάρτα. Μην ανοίγετε το καπάκι κάρτας / τερματικού αυτήν τη στιγμή. Για να αποφύγετε την καταστροφή των δεδομένων εικόνας και τις ζημιές στις κάρτες ή τη μηχανή, μην κάνετε ποτέ κανένα από τα παρακάτω ενώ η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

  • Αφαιρέσετε την κάρτα
  • Κουνήσετε ή χτυπήσετε τη μηχανή
 • Εάν ένα μήνυμα σφάλματος που σχετίζεται με κάρτα εμφανίζεται στο σκόπευτρο, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κάρτα. Εάν το σφάλμα παραμένει, χρησιμοποιήστε διαφορετική κάρτα.

  Εάν μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες που υπάρχουν στην κάρτα σε υπολογιστή, μεταφέρετε όλες τις εικόνες και στη συνέχεια μορφοποιήστε την κάρτα με τη μηχανή (). Η κάρτα μπορεί στη συνέχεια να επιστρέψει στο κανονικό.