Εγχειρίδια οδηγιών

  • Το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο περιγράφει τα χαρακτηριστικά της μηχανής και παρέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση της μηχανής, περιλαμβάνεται στη μηχανή.

  • Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

    Πλήρεις οδηγίες παρέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο για Προχωρημένους.

    Για το πιο πρόσφατο Εγχειρίδιο για Προχωρημένους, ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο.

    https://cam.start.canon/C008/