Εισαγωγή

 • Διαβάστε πριν ξεκινήσετε τη λήψη

  Για να αποφύγετε προβλήματα λήψης και ατυχήματα, διαβάστε πρώτα τις Οδηγίες ασφαλείας και τις Προφυλάξεις χειρισμού. Διαβάστε επίσης προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο για Προχωρημένους για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μηχανή σωστά.

 • Τραβήξτε μερικές δοκιμαστικές λήψεις και κατανοήστε την ευθύνη του προϊόντος

  Μετά τη λήψη, αναπαραγάγετε εικόνες και ελέγξτε αν έχουν εγγραφεί σωστά. Εάν η μηχανή ή η κάρτα μνήμης είναι ελαττωματικές και δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή λήψη των εικόνων σε υπολογιστή, η Canon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή αναστάτωση.

 • Πνευματικά δικαιώματα

  Η μη εξουσιοδοτημένη δημόσια χρήση εικόνων που έχουν ληφθεί με τη μηχανή και περιλαμβάνει θέματα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να απαγορεύεται από τον νόμο. Επίσης, να γνωρίζετε ότι ορισμένες δημόσιες παραστάσεις, εκθέσεις κ.λπ. ενδέχεται να απαγορεύουν τη φωτογράφηση ακόμη και για ιδιωτική απόλαυση.

 • Έκδοση υλικολογισμικού

  Ενημερώστε το υλικολογισμικό κατεβάζοντας την τελευταία έκδοση από τον ιστότοπο της Canon. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη μηχανή.

Σύνδεση άλλων συσκευών

Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο επικοινωνίας ή ένα καλώδιο Canon κατά τη σύνδεση της μηχανής σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή.