Περιεχόμενα συσκευασίας

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα. Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

  • Μηχανή

  • Ιμάντας Καρπού

  • Καλώδιο επικοινωνίας

  • Δεν περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης ().
  • Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στη μηχανή.
  • Προσέξτε να μην χάσετε κανένα από αυτά τα αντικείμενα.

Προσοχή

  • Ο ρυθμός μετάδοσης με το παρεχόμενο καλώδιο επικοινωνίας είναι ισοδύναμος με Hi-Speed USB (USB 2.0).