Εξοικ.Ρεύματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονοδιάγραμμα του πότε η μηχανή και το σκόπευτρο απενεργοποιούνται αυτόματα ([Αυτ. σβήσιμο] και [Σκόπευτρο Off]).

  1. Επιλέξτε [Ρύθμιση: Εξοικ.Ρεύματος].

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Σημείωση

  • Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, πρέπει κανονικά να ρυθμίσετε το [Αυτ. σβήσιμο] έως 15 δευτερόλεπτα.
  • Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί πριν λήξει το χρονόμετρο [Σκόπευτρο Off] θα επαναφέρει το χρονόμετρο.
  • Οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας δεν ισχύουν κατά τη λήψη, την αναπαραγωγή ταινιών ή τις ασύρματες συνδέσεις.