Αντιστάθμιση έκθεσης

Ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση έκθεσης προς τη θετική ή αρνητική πλευρά, μπορείτε να φωτίσετε ή να σκουρύνετε τις εικόνες σε σχέση με την τυπική έκθεση που καθορίζεται από τη μηχανή.

Μπορείτε να ορίσετε την αντιστάθμιση έκθεσης έως ±3 στοπ, σε αυξήσεις 1⁄3 στοπ.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Διόρθωση έκθεσης].

 2. Ρυθμίστε την ποσότητα διόρθωσης.

  Αυξημένη έκθεση, για να φωτίσετε τις εικόνες

  Μειωμένη έκθεση, για να σκουρύνετε εικόνες

  • Πατήστε το πλήκτρο Κλείστρο ή Εγγραφή ταινιών για να επιλέξετε το ποσό αντιστάθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Για να ακυρώσετε την αντιστάθμιση έκθεσης, επιστρέψτε το επίπεδο έκθεσης στο ±0.

Σημείωση

 • Το ποσό αντιστάθμισης έκθεσης θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της μηχανής.