Φωτογράφιση και εγγραφή

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη λήψη και εισάγει τις ρυθμίσεις μενού στην καρτέλα λήψης ([Φωτογράφιση και εγγραφή]).