Yleiset videokuvauksen varoitukset

Opasnäyttö ennen videokuvausta

Opas saattaa tulla näkyviin, kun kamera käynnistyy, kun asetuksia muutetaan tai muissa tilanteissa.

Opas varoittaa, että kamera saattaa kuumentua sisäisesti, jos videoita kuvataan nykyisillä asetuksilla, ja kamera saattaa sammua automaattisesti, jos jatkat kuvausta.

Jos tallennat pitkään, harkitse oppaassa lueteltujen asetusten muuttamista, jotta voit tallentaa ilman, että kamera näyttää opastuksen.

Jos haluat tallentaa asetuksia muuttamatta, kiinnitä huomiota tallennuksen aikana näkyviin varoitusilmaisimiin.

Varoitusmerkkinäyttö videokuvauksen aikana

Videokuvauksen aikana näytetään 10-tasoinen ilmaisin (1) siltä varalta, että kameran sisäinen lämpötila nousee liikaa.

Kun sisäinen lämpötila nousee, ilmaisin pitenee oikealle. Tason nousunopeus määräytyy kuvausolosuhteista. Tasot 1–7 on merkitty valkoisella, mutta kun lämpötila saavuttaa tason 8, väri muuttuu.

[Punainen lämpötilan varoitus] vilkkuu punaisena, jos jatkat tallennusta sen jälkeen, kun ilmaisin on saavuttanut tason 9, joka on oranssi. Vilkkuva kuvake osoittaa, että kamera sammuu automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus tulee näkyviin, jos jatkat tallennusta kuvakkeen vilkkuessa, ja kamera sammuu automaattisesti.

 • Tallennuksen jatkaminen

  Jotta voit jatkaa tallennusta samoilla asetuksilla, anna kameran jäähtyä sammutettuna hetken aikaa. Huomaa, että kamera saattaa ylikuumentua uudelleen, kun jatkat tallennusta.

Varoituskuvake matalan lämpötilan kosketuspalovammoista

[Korkea lämpötila] näkyy, jos kamera lämpenee lähetyksen aikana tai lähetettäessä kuvia ulkoisiin laitteisiin. Voit välttää tällöin matalan lämpötilan kosketuspalovammat siten, että et kosketa kameraa pitkiä aikoja.

 • Kameran virta saattaa katketa automaattisesti, jos tiedonsiirto tai yhteys ulkoiseen laitteeseen katkeaa.

Muita varotoimia

Huomio

 • Videokuvauksen varoitukset

 • Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon tai hyvin voimakkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 • Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia, kuvassa voi näkyä moiré-ilmiötä tai värit voivat vääristyä.
 • Jos [Automaattinen valkotasapaino] tai [Automaattinen: valkoisen etusija] on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukkoarvo muuttuu videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
 • Jos kuvaat videota loistevalossa tai LED-valaistuksessa, videokuva voi välkkyä.
 • Suuret aukkoarvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
 • Automaattitarkennus videokuvauksen aikana voi aiheuttaa seuraavia ongelmia: huomattava tilapäinen tarkennuksen menetys, videon kirkkauden muutosten kuvaus, videokuvauksen tilapäinen pysähtyminen tai objektiivin mekaanisten äänten tallentuminen.
 • Vältä peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia sormilla tai esineillä.
 • HDMI-kaapelin kytkeminen tai irrottaminen videokuvauksen aikana päättää videokuvauksen.
 • Katso myös tarvittaessa kohtaa Yleiset stillkuvauksen varoitukset.
 • Kamera saattaa lämmetä lähetyksen aikana tai lähetettäessä kuvia ulkoisiin laitteisiin. Käytä tukea tai jalustaa, jotta voit välttää kuvaamisen käsivaralta.
 • Tallentaminen ja kuvan laatu

 • Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä. Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne näkyvät näytössä.
 • Kuvassa voi esiintyä kohinaa (kuten valopisteitä tai juovia) tai epäsäännöllisiä värejä saattaa esiintyä, kun kuvataan suurilla ISO-herkkyyksillä, korkeassa lämpötilassa, pitkillä valotusajoilla tai vähäisessä valaistuksessa. Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne näkyvät näytössä.
 • Tallennettujen videoiden kuvan- ja äänenlaatu saattaa olla heikompi muissa laitteissa, ja toisto saattaa olla mahdotonta, vaikka laitteet tukisivat kameran MP4-muotoja.

Huomautus

 • Videokuvausta koskevat huomautukset

 • Aina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
 • Joillakin korteilla luodaan uusi tiedosto aina, kun tiedostokoko ylittää noin 4 Gt.
 • Kuva-ala (peitto) on noin 100 %.
 • Voit käyttää useimpia ulkoisia mikrofoneja, joissa on 3,5 mm:n miniliitin.
 • Kun kameraan on yhdistetty ulkoinen mikrofoni, sitä käytetään sisäänrakennetun mikrofonin sijaan.