Ennen hävittämistä

Huomio

 • HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

Huomautus

 • Ruuvien irrotukseen suositellaan M1.4-ristipääruuvitalttaa.
 1. Katkaise kamerasta virta.

 2. Irrota kahdeksan ruuvia.

 3. Irrota takakansi.

 4. Irrota seitsemän ruuvia.

  • Ruuvin (1) vieressä olevia pieniä ruuveja ei tarvitse irrottaa.
 5. Irrota etukansi kuvan mukaisesti ottamalla kiinni sen sivusta.

  • Kantta paikallaan pitävä kieleke sijaitsee etukannen yläosan lähellä. Kieleke voi hankaloittaa kannen irrottamista, joten kasvata hitaasti käyttämääsi voimaa, kun irrotat kannen.
 6. Irrota akku käsin kuvan mukaisesti.