Turvaohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.

Varoitus VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
 • Pidä tuote pienten lasten ulottumattomissa.

  Kaulan ympärille kietoutunut hihna saattaa aiheuttaa kuristumisen.

  Kameran osat ja sen mukana toimitetut lisävarusteet ovat vaarallisia nielaistuna. Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

 • Käytä tässä tuotteessa vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
 • Älä pura tai muunna tuotetta.
 • Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
 • Älä kosketa esillä olevia kameran sisäosia.
 • Lopeta tuotteen käyttö, jos siinä tapahtuu jotain epätavallista, kuten jos siitä tulee savua tai outoa hajua.
 • Älä käytä tuotteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, puhdistettua bensiiniä tai maalinohenninta.
 • Älä päästä tuotetta kastumaan. Älä päästä vieraita esineitä tai nesteitä tuotteen sisään.
 • Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla syttyviä kaasuja.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.

  Siitä voi aiheutua sähköisku.

 • Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.

  • Poista säännöllisesti virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
  • Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
  • Älä käytä tuotetta, jos virtaliitintä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
  • Älä altista virtaliitintä ja liitäntöjä lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
  • Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukonilman aikana.
 • Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
 • Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
 • Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
 • Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
 • Älä lataa akkuja 5–40 °C kylmemmässä tai kuumemmassa.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä anna laitteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihon alueen kanssa.

  Tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, kuten ihon punoitusta ja rakkuloita, vaikka laite ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai vastaavaa välinettä, jos käytät kameraa kuumissa oloissa tai jos sinulla on verenkiertohäiriöitä tai vähemmän herkkä iho.

 • Noudata kaikkia ohjeita, jotka koskevat tuotteen sammuttamista paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty.

  Jos et tee niin, toiset laitteet voivat vahingoittua sähkömagneettisten aaltojen vuoksi ja seurauksena voi olla onnettomuus.

Huomio HUOMIO:
Noudata seuraavia varoituksia. Niiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua vammoja tai vaurioita.
 • Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.

  Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

 • Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.

  Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.

 • Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain rungon kanssa. Jonkin muun tuotteen kiinnittäminen hihnaan koukulla tai jollain muulla tavalla voi vahingoittaa tuotetta. Älä ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
 • Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna jonkin muun esineen kolhaista sitä.

  Tästä voi aiheutua vamma tai tuotteen vahingoittuminen.

 • Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.

  Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.

 • Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.

  Siitä voi aiheutua vammoja.

 • Jos tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee epänormaaleja ihoreaktioita tai -ärsytystä, lopeta käyttö ja hanki neuvoja tai hoitoa lääkäriltä.