Näyttö HDMI-yhteyden aikana

Voit määrittää, miten videot näytetään, kun ne tallennetaan HDMI:n kautta ulkoiseen laitteeseen. Videon lähtö itsessään on [Kuvaaminen: Videon tall.koko] ‑asetuksen mukainen.

Oletusasetus on [Ulkoinen näyttö].

 1. Valitse [Kuvaaminen: HDMI-näyttö].

 2. Valitse vaihtoehto.

  • +

   Ottaa käyttöön videon näytön sekä kameran näytössä että ulkoisessa laitteessa HDMI-lähdön kautta.

   Kameran toiminnot, kuten kuvien toisto tai valikkonäyttö, näytetään toisessa laitteessa HDMI:n kautta, ei kameran näytöllä.

  • Ulkoinen näyttö

   Poistaa kameran näytön käytöstä, kun käytetään HDMI-lähtöä, joten näyttö on tyhjä.

   Kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään HDMI-videolähtösignaalissa.

Huomio

 • Kortille ei tallenneta, kun kohdan [HDMI-näyttö] asetus on [+]. Kameran valikot ja kuvien toisto näytetään vain HDMI-liitäntään yhdistetyllä näytöllä.
 • HDMI-lähdön tarkkuus ja kuvataajuus säädetään automaattisesti videon kuvauskoon mukaiseksi.

Vianmääritys Pidempi HDMI-lähdön käyttö

Voit pidentää HDMI-lähdön toiminnan yli 30 minuuttiin valitsemalla [+] ja määrittämällä [Asetus: Virransäästö] ‑kohdan [Virrankatkaisu]‑asetuksen arvoksi [Pois] (). HDMI-lähtö jatkaa toimintaansa, kun kameran näyttö sammuu [Näyttö pois]‑asetuksessa määritetyn ajan loputtua.

Huomio

 • HDMI-lähtö ilman tietoja estää kortin tilaa, akun varaustasoa tai korkeaa sisäistä lämpötilaa () koskevien varoitusten näyttämisen HDMI:n kautta.
 • Käytettäessä HDMI-lähtöä seuraavan kuvan näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa, jos vaihdat erikokoisten tai eri kuvataajuuksia käyttävien videoiden välillä.
 • Vältä kameran käyttämistä, kun tallennat videoita ulkoisiin laitteisiin, koska se saattaa aiheuttaa tietojen näyttämisen HDMI-videolähdössä.
 • Joissakin katseluolosuhteissa kameralla tallennetun videokuvan kirkkaus ja väri voivat olla erilaiset kuin ulkoiseen laitteeseen HDMI-videolähdön kautta tallennetun videokuvan.

Huomautus

 • Voit muuttaa näytettäviä tietoja painamalla INFO-painiketta.
 • Myös ääni tuodaan HDMI-yhteyden kautta, paitsi kun [Äänen tallennus: Pois].