Tiedonsiirron perusasetukset

Tukiaseman tyypin tarkistaminen

Kun yhdistetään tukiaseman kautta, tarkista, tukeeko tukiasema WPS-toimintoa*, joka helpottaa yhteyksiä Wi-Fi-laitteiden välillä.

Jos et ole varma WPS-yhteensopivuudesta, katso tietoja tukiaseman käyttöohjeesta tai muista ohjeista.

Lyhenne sanoista Wi-Fi Protected Setup.

 • Jos tukiasema tukee WPS-määritystoimintoa

  Kaksi yhteystapaa on käytettävissä seuraavasti. Voit yhdistää helpommin WPS:n PBC-tilan avulla.

  • Yhdistäminen WPS:n avulla (PBC-tila) ()
  • Yhdistäminen WPS:n avulla (PIN-tila) ()
 • Jos tukiasema ei tue WPS-määritystoimintoa

  • Yhdistäminen havaittuihin verkkoihin manuaalisesti ()
  • Yhdistäminen manuaalisesti määrittämällä verkot ()

Tukiaseman salaus

Kamera tukee seuraavia vaihtoehtoja toiminnoille [Todennus] ja [Salausasetukset]. Tästä syystä tukiaseman käyttämäksi salaukseksi on asetettava yksi seuraavista, kun yhdistetään havaittuihin verkkoihin manuaalisesti.

 • [Todennus]: avoin järjestelmä, jaettu avain tai WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Salausasetukset]: WEP, TKIP tai AES

Huomio

 • Yhteydet eivät ehkä ole mahdollisia, kun tukiasema piilotustoiminnot ovat käytössä. Poista piilotustoiminnot käytöstä.
 • Kysy asetustietoja sen verkon pääkäyttäjältä, johon haluat yhdistää.

Huomautus

 • Jos yhdistettävissä verkoissa on käytössä MAC-osoitteen suodatus, lisää kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite]-näytössä ().

Yhteys WPS:n avulla (PBC-tila)

Tämän osan ohjeet jatkuvat osasta Tukiaseman tyypin tarkistaminen.

Tämä on yhteysmenetelmä, jota käytetään WPS-yhteensopivien tukiasemien kanssa. Painikemäärityksessä (PBC-tila) kamera ja tukiasema voidaan yhdistää helposti painamalla tukiaseman WPS-painiketta.

 • Yhdistäminen voi olla hankalaa, jos lähistöllä on useita aktiivisia tukiasemia. Yritä tässä tapauksessa yhdistää [WPS (PIN-tila)] ‑toiminnolla.
 • Etsi tukiaseman WPS-painike etukäteen.
 • Yhteyden muodostaminen kestää noin 1 minuutin.
 1. Valitse [Yhteys WPS:llä] [Valitse verkko] ‑näytössä.

 2. Valitse [WPS (PBC-tila)].

  • Valitse [OK].
 3. Yhdistä tukiasemaan.

  • Paina tukiaseman WPS-painiketta. Tukiaseman käyttöoppaassa on lisätietoja siitä, missä painike sijaitsee ja miten kauan sitä on pidettävä painettuna.
  • Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK].
  • Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera on yhdistetty tukiasemaan.
 4. Määritä IP-osoite.

Yhteys WPS:n avulla (PIN-tila)

Tämän osan ohjeet jatkuvat osasta Tukiaseman tyypin tarkistaminen.

Tämä on yhteysmenetelmä, jota käytetään WPS-yhteensopivien tukiasemien kanssa. PIN-koodia käyttävässä yhteystilassa (PIN-tila) yhteys muodostetaan syöttämällä tukiasemaan kamerassa näkyvä 8-numeroinen tunnus.

 • Vaikka lähistöllä olisi useita aktiivisia tukiasemia, tällä jaetulla tunnistusnumerolla yhdistäminen on suhteellisen luotettavaa.
 • Yhteyden muodostaminen kestää noin 1 minuutin.
 1. Valitse [Yhteys WPS:llä] [Valitse verkko] ‑näytössä.

 2. Valitse [WPS (PIN-tila)].

  • Valitse [OK].
 3. Syötä PIN-koodi.

  • Syötä tukiasemaan kameran näytössä näkyvä 8-numeroinen PIN-koodi.
  • Ohjeita PIN-koodien syöttämiseksi tukiasemaan on tukiaseman käyttöoppaassa.
  • Kun olet syöttänyt PIN-koodin, valitse kamerassa [OK].
 4. Yhdistä tukiasemaan.

  • Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK].
  • Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera on yhdistetty tukiasemaan.
 5. Määritä IP-osoite.

Yhdistäminen havaittuihin verkkoihin manuaalisesti

Tämän osan ohjeet jatkuvat osasta Tukiaseman tyypin tarkistaminen.

Yhdistä tukiasemaan valitsemalla sen SSID (tai ESS-ID) lähistöllä olevien tukiasemien luettelosta.

Tukiaseman valitseminen

 1. Valitse tukiasema [Valitse verkko] ‑näytössä.

  • (1) SSID
  • (2) Turvallisuuskuvake (vain salatuille tukiasemille)
  • (3) Käytössä oleva kanava
  • Valitse yhdistettävä tukiasema luettelosta painamalla Ylös-painikeAlas-painike-painikkeita.

Huomautus

 • [Päivitä]

 • Saat [Päivitä]-toiminnon näkyviin selaamalla näyttöä alaspäin vaiheessa 1.
 • Valitse [Päivitä], jos haluat hakea tukiasemia uudelleen.

Tukiaseman salausavaimen kirjoittaminen

 • Syötä tukiasemalle asetettu salausavain (salasana). Lisätietoja määritetystä salausavaimesta on tukiaseman käyttöoppaassa.
 • Vaiheissa 2–3 näkyvät näytöt vaihtelevat tukiasemalle määritetyn todennus- ja salaustavan mukaan.
 • Siirry kohtaan IP-osoitteen määrittäminen, jos näkyviin tulee [IP-osoiteasetus]-näyttö vaiheiden 2–3 näyttöjen sijasta.
 1. Valitse avainindeksi.

  • [Avainindeksi]-näyttö näytetään WEP-salatuille tukiasemille.
  • Valitse tukiasemassa asetettu avainindeksinumero.
  • Valitse [OK].
 2. Kirjoita salausavain.

  • Avaa virtuaalinäppäimistö () painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta ja syötä sitten salausavain.
  • Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK].
  • Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera on yhdistetty tukiasemaan.
 3. Määritä IP-osoite.

Yhdistäminen manuaalisesti määrittämällä verkot

Tämän osan ohjeet jatkuvat osasta Tukiaseman tyypin tarkistaminen.

Yhdistä tukiasemaan syöttämällä sen SSID (tai ESS-ID).

SSID:n syöttäminen

 1. Valitse [Manuaaliset asetukset] [Valitse verkko] ‑näytössä.

 2. Syötä SSID (verkkonimi).

  • Avaa virtuaalinäppäimistö painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta () ja syötä sitten SSID.
  • Valitse [OK].

Tukiaseman todennustavan asettaminen

 1. Valitse todennustapa.

  • Valitse vaihtoehto ja sitten [OK], niin siirryt seuraavaan näyttöön.
  • Valitse [Salausasetukset]-näytössä, joka näytetään, jos [Avoin järjestelmä] on valittu, vaihtoehto [Pois] tai [WEP].

Tukiaseman salausavaimen kirjoittaminen

 • Syötä tukiasemalle asetettu salausavain (salasana). Lisätietoja määritetystä salausavaimesta on tukiaseman käyttöoppaassa.
 • Vaiheissa 4–5 näkyvät näytöt vaihtelevat tukiasemassa määritetyn todennus- ja salaustavan mukaan.
 • Siirry kohtaan IP-osoitteen määrittäminen, jos näkyviin tulee [IP-osoiteasetus]-näyttö vaiheiden 4–5 näyttöjen sijaan.
 1. Valitse avainindeksi.

  • [Avainindeksi]-näyttö tulee näkyviin, jos valitsit [Jaettu avain] tai [WEP] vaiheessa 3.
  • Valitse tukiasemassa asetettu avainindeksinumero.
  • Valitse [OK].
 2. Kirjoita salausavain.

  • Avaa virtuaalinäppäimistö () painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta ja syötä sitten salausavain.
  • Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK].
  • Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera on yhdistetty tukiasemaan.
 3. Määritä IP-osoite.

Yhdistäminen käyttäen kameraa tukiasemana

Kamera tukiasemana on yhteysmenetelmä, jonka avulla kamera ja muut laitteet voidaan yhdistää Wi-Fi-yhteydellä käyttämättä tukiasemaa. Kaksi yhteystapaa on käytettävissä seuraavasti.

Yhdistäminen Helppo yhteys ‑toiminnolla

Kamera tukiasemana ‑tilan verkkoasetukset määritetään automaattisesti.

 • Ohjeet yhdistettävien laitteiden käytöstä saa laitteen käyttöoppaasta.
 1. Valitse [Kamera tukiasemana] [Valitse verkko] ‑näytössä.

 2. Valitse [Helppo yhteys].

  • Valitse [OK].
 3. Käytä toista laitetta kameraan yhdistämiseksi.

  • (1) SSID (verkon nimi)
  • (2) Salausavain (salasana)
  • Valitse toisen laitteen Wi-Fi-asetuksissa kameran näytössä näkyvä SSID (verkon nimi) ja kirjoita sitten salasana.
 4. Tee yhteysasetukset yhdistettävän laitteen perusteella.

Yhdistäminen manuaalisella yhteydellä

Kamera tukiasemana ‑tilan verkkoasetukset määritetään manuaalisesti. Aseta [SSID], [Kanava-asetus] ja [Salausasetukset] kullakin näytetyllä näytöllä.

 1. Valitse [Manuaalinen yhteys].

  • Valitse [OK].
 2. Syötä SSID (verkkonimi).

  • Avaa virtuaalinäppäimistö painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta () ja syötä sitten SSID. Paina syöttämisen jälkeen MENU-painiketta.
  • Valitse [OK].
 3. Valitse kanava-asetuksen vaihtoehto.

  • Voit määrittää asetukset manuaalisesti valitsemalla [Käsinasetus] ja painamalla sitten painikkeita Vasen-painike Oikea-painike.
  • Valitse [OK].
 4. Valitse salausasetuksen vaihtoehto.

  • Valitse salaukseksi [AES].
  • Valitse [OK].
  • Kun [AES] valitaan, esiin tulee [Salasana]-näyttö. Avaa virtuaalinäppäimistö () painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta ja syötä sitten salausavain. Paina syöttämisen jälkeen MENU-painiketta.
 5. Valitse [Automaattinen asetus].

  • Valitse [OK].
  • Jos asetukselle [Automaattinen asetus] näytetään virhe, aseta IP-osoite manuaalisesti ().
 6. Käytä toista laitetta kameraan yhdistämiseksi.

  • (1) SSID (verkon nimi)
  • (2) Salausavain (salasana)
 7. Viimeistele tiedonsiirtotoiminnon yhteysasetukset.

IP-osoitteen määrittäminen

Valitse IP-osoitteen asetustapa ja aseta sitten IP-osoite kamerassa.

IP-osoitteen määrittäminen automaattisesti

Määritä IP-osoiteasetus automaattisesti.

 1. Valitse [Automaattinen asetus].

  • Valitse [OK].
  • Jos asetukselle [Automaattinen asetus] näytetään virhe, aseta IP-osoite manuaalisesti ().
 2. Tee yhteysasetukset yhdistettävän laitteen perusteella.

IP-osoitteen määrittäminen käsin

Määritä IP-osoiteasetus käsin. Huomaa, että näytetyt kohteet vaihtelevat tiedonsiirtotoiminnon mukaan.

 1. Valitse [Käsinasetus].

  • Valitse [OK].
 2. Valitse määritettävä vaihtoehto.

  • Valitse vaihtoehto numerosyötön avaamiseksi.
  • Jos haluat käyttää yhdyskäytävää tai DNS-osoitetta, valitse [Päällä] ja valitse sitten [Osoite].

 3. Syötä numero.

  • Valitse syöttökohta yläalueella käyttämällä Nuolipainikkeet ja valitse sitten syötettävät numerot. Syötä valittu numero painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Aseta antamasi numerot ja palaa vaiheen 2 näyttöön painamalla MENU-painiketta.
 4. Valitse [OK].

  • Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat kohdat, valitse [OK]. Seuraava näyttö näytetään.
  • Jos et tiedä, mitä tietoja on syötettävä, katso kohta Verkkoasetusten tarkistaminen tai kysy verkon pääkäyttäjältä tai muulta verkon vastuuhenkilöltä.
 5. Tee yhteysasetukset yhdistettävän laitteen perusteella.