Virheilmoitusten käsitteleminen

Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista. Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.

 • Valitse [Tiedonsiirtotoiminnot: Virheen tiedot].
 • Valitse [Virheen tiedot] [Wi-Fi päällä] ‑näytössä.

Napsauta seuraavia virhenumeroita, kun haluat siirtyä kyseiseen osaan.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Huomautus

 • Virhetilanteessa näkyy [Err**] kohdan [Tiedonsiirtotoiminnot: Virheen tiedot] oikealla puolella. Sitä ei enää näytetä, kun kamera on sammutettu.

11: Yhteyden kohdetta ei löydy

 • Jos kyseessä on [Yhteys älypuh. (tablettiin)], onko Camera Connect ‑sovellus käynnissä?

  • Muodosta yhteys Camera Connect ‑sovelluksella ().
 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salausavain todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salausavaimet eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].

   Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salausavain ().

12: Yhteyden kohdetta ei löydy

 • Onko toisen laitteen ja yhteyden tukiaseman virta kytketty?

  • Kytke virta toiseen laitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki. Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.

21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta

Kameran tarkistaminen

 • Kameran IP-osoiteasetus on [Automaattiasetus]. Onko tämä oikea asetus?

  • Jos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen, kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus] ().

DHCP-palvelimen tarkistaminen

 • Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke DHCP-palvelimeen virta.
 • Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?

  • Lisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
  • Lisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita, jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
 • Toimiiko DHCP-palvelin oikein?

  • Tarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DHCP-palvelimena.
  • Jos tarpeen, pyydä verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DHCP-palvelin on käytettävissä.

23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella

 • Käyttääkö jokin toinen verkkolaite samaa IP-osoitetta kuin kamera?

  • Muuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on määritetty jo käytössä oleva osoite.
  • Jos kameran IP-osoiteasetus on DHCP-palvelinta käyttävässä verkkoympäristössä [Käsinasetus], vaihda asetukseksi [Automaattiasetus] ().

Huomautus

 • Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen

 • Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.

  Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä]. Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana ().

61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy

 • Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?

  • Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä yhteydessä kameraan.

Kameran tarkistaminen

 • Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?

  • Tarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID ().

Tukiasemasta tarkistettavat asiat

 • Onko tukiasemaan kytketty virta?

  • Kytke tukiasemaan virta.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite]-näytössä ().

64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?

  • Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES ().
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite]-näytössä ().

65: Langaton LAN-yhteys katkesi

 • Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?

  • Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä yhteydessä kameraan.
 • Langaton LAN-yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.

  • Mahdollisia syitä: toinen tukiasemaa käyttävä laite varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite (joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n yhteyttä (2,4 GHz n kaista)) tai sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön.

91: Muu virhe

 • On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–83.

  • Käännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.

121: Palvelimen tila ei riitä

 • Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.

  • Poista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.

125: Tarkista verkon asetukset

 • Onko verkkoyhteys muodostettu?

  • Tarkista verkkoyhteyden tila.

127: On tapahtunut virhe

 • Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin numero 121–125 mukainen ongelma.

  • Yritä muodostaa Wi-Fi-yhteys uudelleen.

130: Palvelin on varattu
Odota hetki ja yritä uudelleen

 • Image.canon-sivusto on parhaillaan varattu.

  • Yritä käyttää image.canon-palvelua Wi-Fi-yhteydellä myöhemmin uudelleen.

131: Yritä uudelleen

 • Virhe tapahtui yhdistettäessä image.canon-palveluun Wi-Fi-yhteydellä.

  • Yritä uudelleen muodostaa Wi-Fi-yhteys image.canon-palveluun.

132: Palvelimessa havaitt. virhe
Yritä myöhemmin uudelleen

 • Image.canon-sivustoa huolletaan parhaillaan, joten siihen ei saa yhteyttä.

  • Yritä käyttää image.canon-palvelua Wi-Fi-yhteydellä myöhemmin uudelleen.

133:

 • Virhe tapahtui kirjauduttaessa image.canon-palveluun.

  • Tarkista image.canon-asetukset.
  • Yritä käyttää image.canon-palvelua Wi-Fi-yhteydellä myöhemmin uudelleen.

134: Aseta oikea päiväys ja aika

 • Päiväys-, aika- ja aikavyöhykeasetukset ovat väärät.

  • Tarkista [Asetus: Päivä/aika/vyöh.] ‑asetukset.

135: Web-palveluasetuksia on muutettu

 • Image.canon-asetukset muutettiin.

  • Tarkista image.canon-asetukset.

136: Kamerassa näkyvää QR-koodia ei skannattu oikein erityisellä sovelluksella. Tee kameran Web-yhteysasetukset uudelleen.

 • Älypuhelin ei skannannut QR-koodia oikein.

  • Määritä kameran verkkoyhteysasetukset uudelleen ja skannaa kamerassa näytetty QR-koodi uudelleen.

137: Kamerassa näkyvä QR-koodi on vanhentunut. Tee kameran Web-yhteysasetukset uudelleen.

 • Näytetty QR-koodi on vanhentunut.

  • Määritä kameran verkkoyhteysasetukset uudelleen ja skannaa kamerassa näytetty QR-koodi uudelleen.