Videon kääntötietojen muuttaminen

Voit muokata manuaalisesti videon toiston kääntötietoja (jotka määrittävät, mikä puoli on ylöspäin).

  1. Valitse [Toisto: Muuta videon kääntötiet.].

  2. Valitse video.

    • Valitse painikkeilla Vasen-painike Oikea-painike video, jonka kääntötietoja muutetaan.
  3. Muuta kääntötiedot.

    • Kun katsot kameraa ja näytön vasemman ylänurkan Kuvan suunta-kuvaketta, määritä ylöspäin oleva puoli painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta. Jokainen Pikavalinta/aseta-painikkeen painallus muokkaa videon kääntötietoa seuraavasti: [Videon suunta] → [Videon suunta vasen] → [Videon suunta oikea].

Huomio

  • Videot toistetaan vaakasuunnassa kamerassa ja HDMI-videolähdön kautta [Asetus: Lisää -kääntötied] ‑asetuksesta riippumatta ().
  • Muilla kameroilla kuvattujen videoiden kääntötietoja ei voida muokata tässä kamerassa.