Äänen tallennus

Voit kuvata videoita ja samalla tallentaa ääntä sisäänrakennetun stereomikrofonin tai ulkoisen stereomikrofonin avulla. Voit myös säätää äänen tallennuksen tasoa vapaasti.

Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa [Kuvaaminen: Äänen tallennus].

Huomio

 • Sisäänrakennetut tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa Wi-Fi-toimintojen ääniä. Saat parhaan tuloksen välttämällä langattomia toimintoja tallennuksen aikana.
 • Jos videokuvauksen aikana käytetään kameran toimintoja, kameran sisäinen mikrofoni saattaa tallentaa myös objektiivin tai kameran toimintaäänet. Näitä ääniä saattaa pystyä vähentämään käyttämällä ulkoista mikrofonia, jossa on lähtöliitin, ja asettamalla sen kauemmaksi kamerasta.
 • Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄÄN mitään muita laitteita.

Huomautus

 • Äänisignaali tuotetaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI-liitännän kautta, paitsi kun [Äänen tallennus] ‑asetus on [Pois]. Jos television kautta kuuluva ääni alkaa kiertää, aseta kamera kauemmas televisiosta tai pienennä äänenvoimakkuutta.
 • Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä ei voi säätää.

Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso

 • Automaatti

  Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.

 • Käsinsäätö

  Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa. Valitse [Äänitaso] ja paina painikkeita Vasen-painike Oikea-painike samalla, kun säädät äänen tallennuksen tasoa katsomalla tasomittaria. Katso huippuarvon pidon osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon ”12” (-12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema ylittää arvon ”0”, ääni vääristyy.

  Tallennustasoa voi säätää tallennuksen aikana napauttamalla [].

 • Pois

  Ääntä ei tallenneta.

Tuulisuoja

Voit vähentää tuulen aiheuttamaa äänen vääristymistä ulkokohtauksissa valitsemalla asetukseksi [Automaatti]. Poistetaan käytöstä, kun ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään on liitetty ulkoinen mikrofoni. Tuulisuojatoiminto vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.