Valmistelu ja peruskäyttö

Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintaa ja esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.