Kuvaaminen ja videointi

Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja tallentamisesta sekä kuvausvälilehden [Kuvaaminen] valikkoasetukset.