Kuvien luokitus

Voit luokitella kuvat asteikolla 1–5 (Luokitusmerkintä 1/Luokitusmerkintä 2/Luokitusmerkintä 3/Luokitusmerkintä 4/Luokitusmerkintä 5). Toimintoa kutsutaan luokitukseksi.

Kuvien luokitus auttaa niiden järjestelemisessä.

Yksittäisten kuvien luokitteleminen

 1. Valitse [Toisto: Luokitus].

 2. Valitse [Valitse kuvat].

 3. Valitse luokiteltava kuva.

  • Valitse luokiteltava kuva painikkeilla Vasen-painike Oikea-painike.
 4. Luokittele kuvat.

  • Paina Pikavalinta/aseta-painiketta, jolloin nykyinen luokitus näkyy sinisillä ääriviivoilla kuvan mukaisesti.
  • Valitse luokitusmerkintä painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Kun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän, määritetyn luokituksen vieressä oleva numero suurenee yhdellä.
  • Jos haluat luokitella toisen kuvan, toista vaiheet 3 ja 4.

Luokitus määrittämällä alue

Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille luokiteltaville kuville kerralla.

 1. Valitse [Valitse alue].

  • Valitse [Valitse alue] kohdassa [Toisto: Luokitus].
 2. Valitse kuva-alue.

  • Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
  • Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta). Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan välisellä alueella oleviin kuviin lisätään valintamerkki [Valintamerkki].

  • Jos haluat valita lisää kuvia, toista vaihe 2.
 3. Paina MENU-painiketta.

 4. Luokittele kuvat.

  • Valitse luokitusmerkintä painikkeilla Ylös-painike Alas-painike ja valitse sitten [OK].

   Kaikki määritetyllä alueella olevat kuvat luokitellaan (samalla luokituksella) kerralla.

Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien luokitus

Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.

 • Kun valitset kohdassa [Toisto: Luokitus] asetuksen [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat], kaikki kansion tai kortin kuvat luokitellaan.
 • Valitse luokitusmerkintä painikkeilla Ylös-painike Alas-painike ja valitse sitten [OK].
 • Kun et luokittele kuvia tai poista luokituksia, valitse [OFF].

Huomautus

 • Luokitusmerkintöjen vieressä oleva arvo näkyy muodossa [###], jos yli 1 000 kuvalla on sama luokitus.