Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen muokkaaminen

Voit muokata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin askelin.

 1. Keskeytä videon toisto.

  • Videon toistopaneeli tulee näkyviin.
 2. Paina Tiedonsiirto/monikäyttö-painiketta ja määritä poistettavat osat.

  • Valitse joko [] (Leikkaa alku) tai [] (Leikkaa loppu).
  • Voit siirtyä yhden kuvan taakse- tai eteenpäin painamalla Vasen-painikeOikea-painike-painikkeita. Voit pikakelata kuvia taakse- tai eteenpäin painamalla painikkeita pitkään.
  • Paina Pikavalinta/aseta-painiketta, kun olet päättänyt poistettavan osan. Näytön alareunassa viivalla osoitettu osuus jää videoon.
 3. Tarkasta muokattu video.

  • Toista muokattu video valitsemalla [Toisto].
  • Voit muuttaa muokattua osaa palaamalla vaiheeseen 2.
  • Voit peruuttaa muokkauksen painamalla MENU-painiketta.
 4. Tallenna.

  • Valitse [Tallenna ja poistu].
  • Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
  • Voit tallentaa muokatun videon uudeksi tiedostoksi valitsemalla [Uusi tiedosto]. Voit korvata alkuperäisen videotiedoston muokatulla valitsemalla ensin [Korvaa] ja sitten vahvistusnäytössä [OK].
  • Muokattu video tallennetaan ja näyttö palaa videon toistonäyttöön.

Huomio

 • Koska muokkaus tehdään noin 1 sekunnin aikavälein (kohdan näkee näytön alareunan [Määritetty kohta]-kuvakkeesta), videon todellinen leikkauskohta voi erota määrittämästäsi kohdasta.
 • Toisella kameralla kuvattuja videoita ei voi muokata tällä kameralla.
 • Videota ei voi muokata, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen.
 • Muokkausta ei voi tehdä, kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä.
 • Laajaa videomuokkausta varten kannattaa harkita pistorasialisävarustetta.