Videon ISO-herkkyysasetukset

  • ISO-herkkyys

    Voit määrittää haluamasi ISO-herkkyyden. Pääset ISO-herkkyyden asetusnäyttöön valitsemalla [ISO-herkkyys]. Määritä painamalla painikkeita Vasen-painike Oikea-painike. Voit myös valita asetukseksi automaattisen ISO-herkkyyden painamalla Tiedonsiirto/monikäyttö-painiketta.

  • ISO-nopeus enint.

    Tällä voit asettaa suurimman Full HD ‑videokuvauksessa käytetyn [ISO-herkkyys]-arvon.

  • enint.

    Tällä voit asettaa suurimman 4K-videokuvauksessa käytetyn [ISO-herkkyys]-arvon.

Huomio

  • [ISO-nopeus enint.] ja [ enint.] eivät määritä automaattisen ISO-herkkyyden suurinta arvoa.