Virtuaalinäppäimistön käyttäminen

  1. (1) Syöttöalue tekstin syöttämiseen
  2. (2) Kohdistinpainikkeet syöttöalueella liikkumiseen
  3. (3) Merkkien nykyinen määrä / käytettävissä oleva määrä
  4. (4) Näppäimistö
  1. (5) Vaihda syöttötilaa
  2. (6) Välilyönti
  3. (7) Poista merkki syöttöalueelta
  4. (8) Lopeta syöttö
  • Siirry kohdissa (2) ja (4)–(7) käyttämällä Nuolipainikkeet.
  • Vahvista syöttö tai syöttötilan vaihto painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.