Videokuvaus

 1. Tarkenna kohteeseen.

  Kohteen seuraaminen siihen tarkentamista varten

  • Määritä [Kuvaaminen: Tark.menetelmä]‑asetukseksi [Kasvojen seuranta AF].
  • Tarkennuspiste näytetään henkilön kasvojen tai muun kohteen päällä, ja kamera tarkentaa niihin.
  • Voit tarkentaa toiseen kohteeseen napauttamalla sitä. Tarkennuspiste muuttuu muotoon [Kaksoiskehys]. Voit poistua kohteen valinnasta painamalla MENU-painiketta. Voit palata kuvausnäyttöön painamalla uudelleen Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Kun tarkennuspisteen ympärillä näkyy [] [], voit vaihtaa tarkennettavaa kohdetta painikkeilla Vasen-painike Oikea-painike.

  Tietyssä kohdassa oleviin kohteisiin tarkentaminen

  • Määritä [Kuvaaminen: Tark.menetelmä]‑asetukseksi [Määritettyjen ruutujen AF].
  • Napauta kohtaa, johon tarkennetaan, ja siirrä tarkennuspiste sitten tarkennuspistenäytössä.
  • Kohdista tarkennuspiste kohteeseen.
  • MENU-painikkeen painallus palauttaa tarkennuspisteen keskelle.
  • Napauttamalla [SET] pääset takaisin kuvausnäyttöön. Voit keskittää tarkennuspisteen napauttamalla [].

  Huomautus

  • Voit aktivoida automaattitarkennuksen valmiustilassa napauttamalla [Tarkennus lukituttu]. Sen jälkeen tarkennus lukitaan. Kuvakkeen tilalle vaihtuu [Tarkennuksen lukitus avattu]. Voit avata tarkennuksen lukituksen napauttamalla sitä uudelleen.
  • Jos [Tarkennus lukituttu] ei ole näkyvissä, paina Alas-painike-painiketta.
  • Vihreä kehys tulee näkyviin, kun kohde on tarkennettu. Näkyvissä on keltainen kehys, jossa on [!], kun kamera ei pysty tarkentamaan kohteisiin.

  Huomio

  • Jos videokuvauksen aikana käytetään kameran toimintoja, kameran sisäinen mikrofoni saattaa tallentaa myös kameran toimintaäänet.
 2. Tallenna video.

  • Voit aloittaa videokuvauksen napauttamalla [Tallentaminen] tai painamalla Käynnistä/pysäytä-painiketta.
  • Vasemmassa yläosassa näkyy [Tarkennuksen ilmaisin REC], kun videota kuvataan, ja ruutua ympäröi vilkkuva punainen kehys.
  • Mikrofoni (1) tallentaa ääntä.
  • Voit lopettaa videokuvauksen napauttamalla [] tai painamalla Käynnistä/pysäytä-painiketta.
  • Voit esikatsoa tallennetun videon painamalla Toisto-painiketta ().

Huomautus

 • Ääni tallennetaan stereona.
 • Mikrofoni poimii äänen kameran edestä ja takaa, vasemmalta ja oikealta sekä sen yläpuolelta.