Wi-Fi-asetukset

 1. Valitse [Tiedonsiirtotoiminnot: Wi-Fi-asetukset].

 2. Valitse vaihtoehto.

  • Wi-Fi

   Jos elektronisten ja langattomien laitteiden käyttö on kielletty esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalaympäristössä, määritä asetuksen arvoksi [Pois].

  • MAC-osoite

   Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.

MAC-osoitteen tarkistaminen

Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.

 1. Valitse [Tiedonsiirtotoiminnot: Wi-Fi-asetukset].

 2. Valitse [MAC-osoite].

 3. Tarkista MAC-osoite.