Virran kytkeminen

  • Kytke kameraan virta painamalla Virta-painiketta. Voit katkaista virran kamerasta painamalla sitä uudelleen.

Käyttöliittymän kielen muuttaminen

Kielenvalintanäyttö tulee näkyviin, kun kamera käynnistetään ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta on kohdassa Kieli.

Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen

Jos päiväyksen/kellonajan/vyöhykkeen asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kytket kameraan virran, katso kohtaa Päivä/aika/vyöhyke.

Videojärjestelmän muuttaminen

Videojärjestelmän asetus on NTSC.

Vaihda asetukseksi PAL alueilla, joilla käytetään PAL-videojärjestelmää.

Lisätietoja videojärjestelmän muuttamisesta on kohdassa Videojärjestelmä.

Akun varauksen ilmaisin

Akun varauksen ilmaisin tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta.

Akun varaustaso 3 Akun varaustaso on riittävä.
Akun varaustaso 2 Akun varaustaso on vähäinen, mutta kameraa voi vielä käyttää.
Akun varaustaso 1 Akku tyhjenee pian (vilkkuu).
Akun varaustaso 0 Lataa akku.

Huomautus

  • Seuraavat toimenpiteet kuluttavat akun varausta tavallista nopeammin:
    • Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
  • Tallennusaika saattaa lyhentyä kuvausolosuhteiden takia.
  • Alhaisissa ympäristön lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun varaustaso olisi riittävä.