Vianmääritysopas

Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.

Virtaongelmat

Kameraa ei voida ladata.

 • Jos latauksessa on ongelma, katso kohtaa Kameran lataaminen.
 • Jos lataaminen ei ala, kamerassa on saattanut tapahtua sisäinen virhe. Pakota kameran sammutus painamalla MENU- ja Virta-painiketta 8 sekunnin ajan. Odota hetki, ennen kuin käynnistät kameran uudelleen painamalla Virta-painiketta.

Kamera ei aktivoidu, vaikka siihen on kytketty virta.

 • Lataa kamera ().

Merkkivalo palaa tai vilkkuu silloinkin, kun kameran virta on katkaistu.

 • Merkkivalo jää palamaan tai vilkkumaan muutamaksi sekunniksi, jos kameran virta katkaistaan, kun kortille tallennetaan kuvaa. Kun kuvan tallennus on valmis, virta katkeaa automaattisesti.

Akku ei kestä kovin pitkään.

 • Kameraa suositellaan käytettäväksi täyteen ladattuna ().
 • Seuraavat toiminnot lyhentävät akun käyttöaikaa ja mahdollisten otosten määrää.

  • Pitkien videoiden tallentaminen
  • Langattoman tiedonsiirron käyttäminen

Kameran virta katkeaa itsestään.

 • Jokin virransäästötoiminto on käytössä ().

Kuvausongelmat

Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.

 • Varmista, että kortti on asetettu oikein ().
 • Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat kuvat (, ).

Korttia ei voi käyttää.

Kuva on epätarkka tai sumea.

 • Estä kameran tärähtely painamalla varovasti käynnistä/pysäytä-painiketta ().

Kohteet näyttävät vääristyneiltä tallennuksen aikana.

 • Jos liikutat kameraa vasemmalta oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuva voi näyttää vääristyneeltä.

Valkoinen [Ylikuumenemisen rajoitus] tai punainen [Ylikuumenemisen rajoitus (punainen)] kuvake näkyy videokuvauksen aikana.

 • Tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Lisätietoja on tiedoissa varoitusilmaisimen näytöstä videokuvauksessa ().

Videokuvauksen aikana näkyy punainen Punainen lämpötilan varoitus-kuvake.

 • Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Punainen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvake tarkoittaa, että videokuvaus loppuu pian automaattisesti.

Videokuvaus päättyy itsestään.

 • Jos kortin kuvausnopeus on hidas, videokuvaus saattaa loppua automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, on kohdassa Kortit, joille voi tallentaa videoita. Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan verkkosivuilta.
 • Alusta kortti, jos sen tallennus- tai lukunopeus vaikuttaa hitaalta ().
 • Videokuvaus loppuu automaattisesti 1 tunnin kohdalla.

Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.

 • Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epätasaisen valotuksen videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn heilahteluja voi tallentua.

En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.

 • Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Lopeta videokuvaus ennen stillkuvien kuvaamista.

Langattomien toimintojen ongelmat

Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.

 • Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määrityksen version 4.2 tai uudemman kanssa.
 • Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
 • Huomaa, että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen Bluetooth-asetusnäytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen Camera Connect ‑sovellus (maksuton) ().
 • Yhteensovitus aiemmin yhdistetyn älypuhelimen kanssa ei ole mahdollista, jos älypuhelimessa on toisen kameran yhteensovitustiedot. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen ().

Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.

 • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto, eivät ehkä ole mahdollisia. Voit suorittaa toiminnon, kun olet katkaissut Wi-Fi-yhteyden.

Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.

 • Yhdistäminen uudelleen ei ehkä ole mahdollista edes samalla kameralla ja älypuhelimella, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toiset asetukset. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
 • Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect ‑sovellus on käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.

Toimintaongelmat

Kamera toimii arvaamattomasti. Painikkeet eivät reagoi.

 • Sisäinen virhe on voinut tapahtua. Pakota kameran sammutus painamalla Valikko- ja Virta-painiketta 8 sekunnin ajan. Odota hetki, ennen kuin käynnistät kameran uudelleen painamalla Virta-painiketta.

Näyttöongelmat

Kuvauspäivämäärä ja ‑aika ovat väärät.

 • Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty ().
 • Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika ().

Toisto-ongelmat

Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.

 • Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
 • Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.

Mekaanisia ääniä tai kameran toimintaääniä kuuluu videon toiston aikana.

 • Jos videokuvauksen aikana käytetään kameran toimintoja, kameran sisäinen mikrofoni saattaa tallentaa myös kameran toimintaäänet.

Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.

 • Huomattavat muutokset valotustasossa videokuvauksen aikana saattavat pysäyttää kuvauksen hetkeksi, kunnes kirkkaus tasoittuu.