Stillkuvien kääntäminen

Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.

 1. Valitse [Toisto: Käännä stillkuvia].

 2. Valitse käännettävä kuva.

  • Valitse kuva painikkeilla Vasen-painike Oikea-painike.
 3. Käännä kuvaa.

  • Jokainen Pikavalinta/aseta-painikkeen painallus kääntää kuvaa myötäpäivään seuraavasti: 90° → 270° → 0°.
  • Jos haluat kääntää toista kuvaa, toista vaiheet 2 ja 3.

Huomautus

 • Jos määrität [Asetus: Autom. kääntö]‑asetukseksi [Päällä] () ennen kuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
 • Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvien toiston aikana, määritä [Asetus: Autom. kääntö]‑asetukseksi [Päällä].
 • Videokuvaa ei voi kääntää.