Färgfilter

När du fotograferar en scen med blixtfotografering i belysning från en glödlampa kan motivets bakgrunder, som ligger utanför blixtens räckvidd, ha en onaturlig rödaktig nyans. Du kan montera ett färgfilter (säljs separat) på blixten och på så sätt automatiskt kompensera kamerans vitbalansfunktion så att motivet och bakgrunden kan fotograferas med rätt vitbalans.

 1. Montera färgfiltret.

  (1) Canon-logotypen

  • Montera filtret säkert på blixthuvudet såsom visas på bilden till du hör ett ”klick”.
  • Se till att displayen visar Färgfilter fäst.
  • Ta bort filtret i omvänd ordning för att lyfta upp låsfliken på undersidan av det och ta bort det från blixthuvudet.
 2. Ta bilden.

  • Ställ in kamerans vitbalans till Blixt och fotografera.
  • Vitbalans kan även ställas in till Automatisk vitbalans eller Auto (vitprioritet) vid fotografering.
  • Se bilden som har tagits och kompensera vitbalansen på kameran efter behov.

Var försiktig

 • Om du använder ett färgfilter sänks ledtalet. Kompensera blixteffekten med ungefär +1 stopp när du använder manuell blixt.
 • Använd inte ett kommersiellt tillgängligt färgfilter med färgfiltret som säljs separat.

Obs!

 • När du använder ett färgfilter och ett vidvinkelobjektiv för blixtfotografering kan det omgivande ljusets intensitet reduceras.
 • Om färgfiltret är smutsigt eller dammigt ska du torka av det med en mjuk och torr trasa.
 • En bounceadapter () kan även fästas när du använder ett färgfilter.
 • För att skapa en scen med ljus från en glödlampa (något rödaktig atmosfär) kan du kompensera vitbalansen till mer gulfärgad.