Sätta i batterier

Enheten drivs av fyra AA/LR6-batterier. Du kan använda alkaliska AA/LR6- eller AA/LR6 Ni-MH-batterier.

Var försiktig

 • Använd inte AA/LR6-litiumbatterier.

  I sällsynta fall när vissa AA/LR6-litiumbatterier används kan batterierna bli mycket varma. Avstå från att använda AA/LR6-litiumbatterier för din egen säkerhets skull.

 • Eftersom kontaktformen på icke-alkaliska AA/LR6-batterier inte är standardiserad kan dålig kontakt uppstå beroende på typen av batterier.
 1. Öppna luckan.

  • Skjut batteriluckan nedåt för att öppna den.
 2. Sätta i batterier.

  • Sätt i batterierna enligt anvisningarna och respektera polariteterna ”+” och ”-”.
 3. Stäng luckan.

  • Utför steg 1 i omvänd ordning stäng batteriluckan och skjut upp den.

Tändningsintervall och antal blixtar

Endast EL-10

Tändningsintervall Antal blixtar
Quickflash Normal blixt
Cirka 0,1–2,2 sek. Cirka 0,1–2,5 sek. Cirka 210–1400 gånger

Med funktionen Quickflash kan du fotografera med blixt innan den är helt uppladdad ().

De numeriska värdena uppmäts enligt Canons teststandarder med nya alkaliska AA/LR6-batterier.

Var försiktig

 • Vidrör inte blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet omedelbart efter serietagning med blixt.

  Efter upprepad användning av kontinuerlig blixt eller inställningsljus med korta intervall ska du inte röra vid blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet. Blixthuvudet, batteriet och området runt batteriutrymmet blir heta vilket kan leda till risk för brännskador.

 • Låt inte produkten ha kontakt med samma område av huden under längre stunder när den används.

  Även om produkten inte känns varm kan kontakten ge upphov till lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.

Obs!

 • Batterier ska bytas ut mot nya batterier när Batterinivå 0 visas eller om LCD-displayen blir tom under blixtladdning.
 • Alla fyra batterierna ska vara helt nya och av samma märke. Byt ut alla fyra batterierna samtidigt.